Zmluva č. VSBB-6-3-39-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSBB-6-3-39-2007
Dodávateľ:Eurostaving s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo, č.p. ÚVSBB-6/3-39/2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 712,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 712,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Banská Bystrica

Prílohy