Zmluva č. VSBB-6-3-27-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSBB-6-3-27-2006
Dodávateľ:Vladislav Šuhajda, Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo, č.p. ÚVSBB-6/3-27/2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 082,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 082,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Banská Bystrica

Prílohy