Zmluva č. VSBB-6-4-19-1D-2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSBB-6-4-19-1D-2008
Dodávateľ:VELE,spol. s.r.o.Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatokč.1 zmluvy na výkon upratovacích služieb č. AHSk-6/4-19/2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:456,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:456,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Banská Bystrica

Prílohy