Zmluva č. VSBB-6-4-19-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSBB-6-4-19-2006
Dodávateľ:VELE,spol. s.r.o.Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na výkon upratovacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 927,96
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 927,96
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Banská Bystrica

Prílohy