Zmluva č. KaVSÚ-1-792/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-1-792/2007
Dodávateľ:AGROSTAV,a.s.,B. Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD na realizáciu akcie Sliač -meteorologické zabezpečenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:139 503,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:139 503,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:SAMaV B. Bystrica

Prílohy