Zmluva č. 10 - KaVSÚ-1-635/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10 - KaVSÚ-1-635/2007
Dodávateľ:REKON,s.r.o., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodatok č. 10 k ZoD na realizáciu akcie Sliač - rekonštrukcia požiarnej stanice
Zmluvne dohodnutá čiastka:-3 103,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:-3 103,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:SEMaI

Prílohy