Zmluva č. RVP-236-46-2008-OOPaEZ

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:RVP-236-46-2008-OOPaEZ
Dodávateľ:Alena SABOLOVÁ DVES
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 839,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 839,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:456,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Riaditeľstvo Vojenskej polície

Prílohy