Zmluva č. VHÚ 4-11-2_2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VHÚ 4-11-2_2009
Dodávateľ:AGLO solution, s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 525,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 525,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VHÚ

Prílohy