Zmluva č. KaVSÚ-1-208/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-1-208/2007
Dodávateľ:A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o. Zohor
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoPS - likvidácia nebezpečných odpadov CPV: 90122100-9
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 891,56
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 891,56
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR

Prílohy