Zmluva č. KaVSÚ-2-1099/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-2-1099/2009
Dodávateľ:Vaša stravovacia spol. s r. o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:RD – zabezpečenie stravovacích služieb formou poukážok CPV: 55520000-1
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 484 800,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 484 800,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 560 600,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR

Prílohy