Zmluva č. PSB HC-32-68/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB HC-32-68/2006
Dodávateľ:Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Galanta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozbor odpadových vôd - ČOV Sereď
Zmluvne dohodnutá čiastka:663,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:663,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Hlohovec

Prílohy