Zmluva č. UIA-28-1006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UIA-28-1006
Dodávateľ:VKÚ, a. s., Harmanec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kartografické, polygrafické služby, práce; koncepčné, tvorivé a spracov.služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 854 985,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 854 985,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:rad pre investície a akvizície MO

Prílohy