Zmluva č. UIA-859-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UIA-859-2010
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komerčné zdrav.pripoistenie zamestn.a ich rod.prísl.vysielaných na prácu v zahr.do štruktúr NATOaEÚ
Zmluvne dohodnutá čiastka:41 874,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:41 874,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:41 874,30
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VSÚMO/OdEaMZ

Prílohy