Zmluva č. PSB BA 69-90/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB BA 69-90/2008
Dodávateľ:A.S.A.Trnava spol.s r.o. Priemyselná 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zneškodňovanie odpadu a sklad. na skládke odpadu Trnava - Zavar
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Bratislava

Prílohy