Zmluva č. PSB RK-310-47/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB RK-310-47/2007
Dodávateľ:Zubek Vladimír, Lipt. Trnovec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava vonkajších rozvodov kanalizácie a odvodňovacích cestných rigolov v objekte kasární Ružomberok
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 904,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 904,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Ružomberok

Prílohy