Zmluva č. PSB BA 171-55/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB BA 171-55/2007
Dodávateľ:YUKO s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Opravy a úpravy budovy SaD Vajnory
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 762,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 762,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Bratislava

Prílohy