Zmluva č. PSB MI-91/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB MI-91/2010
Dodávateľ:ABALSTAV, spol.s.r.o. Pozdišovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava vrát a okien výmenným spôsobom v b.č.15 hala TOV
Zmluvne dohodnutá čiastka:50 905,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:50 905,17
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:50 905,17
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:SAPaÚ Trenčín Ing. Bakoš

Prílohy