Zmluva č. PSB BA-7-34-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB BA-7-34-2010
Dodávateľ:Alam, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné kontroly EZS ( Špitálska )
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 294,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 294,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 436,75
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Bratislava

Prílohy