Zmluva č. PSB BA-7-35-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB BA-7-35-2010
Dodávateľ:Alam, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné kontroly EPS ( KV, Špitálska )
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 930,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 930,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 231,66
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Bratislava

Prílohy