Zmluva č. PSB BA-7-10-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB BA-7-10-2010
Dodávateľ:A.S.A Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zneškodnenie odpadov skladovaním na skládke odpadu Trnava
Zmluvne dohodnutá čiastka:600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:112,39
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Bratislava

Prílohy