Zmluva č. PSB BA 3-172/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB BA 3-172/2006
Dodávateľ:ALAM s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis,opravy,spočívajúce vo vykonáv.pravidelnej kontr.zar. PSN v obj. na Špitálskej a v HK
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Bratislava

Prílohy