Zmluva č. PSB LV-14-033/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB LV-14-033/2007
Dodávateľ:YUKO s.r.o. Galanta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava vnútorných omietok, obkladov, hygienické maľovky a nátery na b.č.001 a oprava dlažby a zhot. Vetracích otvorov na b.č.002 Dk Levice
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 235,21
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 235,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Levice

Prílohy