Zmluva č. 2/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2007
Dodávateľ:Peter Krupa, Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Montáž striešky nad balkónom IV.poschodia, jej pokrytie a výmena strešnej krytiny strechy AB Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 315,21
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 315,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Obvodný banský úrad, Banská Bystrica

Prílohy