Zmluva č. 1085-2068/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1085-2068/2009
Dodávateľ:Ľubomír Pelachy LP-STAVMIX, Banská Štiavnica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia diela "2ks prístrešky na prístavbe HBÚ"
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 434,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 434,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica

Prílohy