Zmluva č. PSBBB-19-43/2007-3

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBBB-19-43/2007-3
Dodávateľ:ABS, s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:B.č. 69- KJB, odstránenie havárie redukčného ventilu pary.
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 480,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 480,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Banská Bystrica

Prílohy