Zmluva č. 322003/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:322003/2003
Dodávateľ:Auris a.s., B. Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájom KI BB
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 955,61
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:12 104,82
Celková dohodnutá čiastka:20 060,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 910,21
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy