Zmluva č. 298/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:298/1998
Dodávateľ:VÚSAPL, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájom KI Nitra
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 704,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:12 454,38
Celková dohodnutá čiastka:16 158,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 227,20
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy