Zmluva č. 22003/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22003/2003
Dodávateľ:Asko Truck s r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájom garáž KI KE
Zmluvne dohodnutá čiastka:454,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:454,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:ŠEI, Trenčín

Prílohy