Zmluva č. VN-02-04-01-2010.pdf

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VN-02-04-01-2010.pdf
Dodávateľ:A.S.A.Slovensko spol.s.r.o.,Bratislavská 18,Zohor
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Zmluvne dohodnutá čiastka:54 210,49
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:54 210,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:27 688,16
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VN SNP RK

Prílohy