Zmluva č. VN-01-12-04-2010.pdf

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VN-01-12-04-2010.pdf
Dodávateľ:Adrian Med s.r.o.,Lazovná 53,B.Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ortopedické implantáty
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 713 383,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 713 383,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:785 563,98
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VN SNP RK
Poznámka:Predpokl. suma viazaných rozpočt. prostr. do konca r. 2010

Prílohy