Zmluva č. VN-04-30-12-2008.pdf

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VN-04-30-12-2008.pdf
Dodávateľ:A.S.A. spol.s.r.o.,Bratislavská 18,Zohor
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odvoz a zneškodnenie inf. nemocnič. odpadu
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 659,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 659,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:414,93
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VN SNP RK
Poznámka:zmluv.cena bez DPH

Prílohy