Zmluva č. JD4/10/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:JD4/10/2006
Dodávateľ:Roman Petrovič - Staviteľ, Nitrianske Hrnčiarovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebné úpravy I-SOI Žilina
Zmluvne dohodnutá čiastka:185 366,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:223 860,00
Celková dohodnutá čiastka:409 226,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava

Prílohy