Zmluva č. USZV-2-21-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-2-21-2010
Dodávateľ:S-TEAM Veľký Krtíš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Z o poskytnutí služby č. 21/2010 na upratovanie priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:165 118,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:165 118,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:70 729,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy