Zmluva č. USZV-2-14-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-2-14-2010
Dodávateľ:LOM a SLUŽBY Pliešovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 1 na odvádzanie OV verejnou kanalizáciou
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:432,39
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy