Zmluva č. USZV-2-10-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-2-10-2010
Dodávateľ:Marius Pedersen a.s. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD č. 11/2010 o zbere, preprave a likvidácii odpadov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:551,98
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy