Zmluva č. USZV-2-7-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-2-7-2010
Dodávateľ:INMEDIA s.r.o. Zvolen
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ č. 8/2010 na dlhodobo skladovateľné potraviny a mliečne výrobky
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:32 669,78
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy