Zmluva č. USZV-2-5-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-2-5-2010
Dodávateľ:CHRIEN s.r.o. Zvolen
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ č. 6/2010 na mraziarenské výrobky, mrazenú hydinu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:22 274,80
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy