Zmluva č. USZV-2-4-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-2-4-2010
Dodávateľ:S-TEAM Veľký Krtíš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Z o poskytnutí služby č. 5/2010 obslužné činnosti tepelno-technických zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:144 809,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:144 809,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:43 817,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy