Zmluva č. PSB-MB-63-18/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB-MB-63-18/2008
Dodávateľ:TREZOR SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.1-FOO objektov v správe PSB Trebišov, PSB Moldava n/B., PSB Nitra
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:MO SR Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava

Prílohy