Zmluva č. PSB-MB-63-31/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB-MB-63-31/2008
Dodávateľ:SBK s.r.o. Vranov nad Topoľou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.1-Oprava strechy b.č.26 OVŠL Košice
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Moldava n/B.

Prílohy