Zmluva č. PSB PO-3-103/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-3-103/2007
Dodávateľ:BTS-PO,s.r.o.Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie kontroly hasiacich prístrojov
Zmluvne dohodnutá čiastka:261,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:261,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Prešov

Prílohy