Zmluva č. PSB MB-63-64/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB MB-63-64/2007
Dodávateľ:ANTES B+M, s.r.o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie funkčných skúšok na EZS - PSN a SKV v objekte Šrobárove kasárne Košice
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 889,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 889,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Moldava n/B.

Prílohy