Zmluva č. PSB PO-3-70/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-3-70/2007
Dodávateľ:ANTES B+M s.r.o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava IBS - oprava PTV a perimetra
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 837,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 837,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Prešov

Prílohy