Zmluva č. PSB PO-3-90/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-3-90/2007
Dodávateľ:ANTES B+M s.r.o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné prehliadky a pravidelné odborné kontroly IBS
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 278,77
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 278,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Prešov

Prílohy