Zmluva č. PSBPP-116-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBPP-116-2007
Dodávateľ:Andrej Belejkanič Trebišov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis klimatizačnej jednotky
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 398,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 398,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy