Zmluva č. PSB MB-4/6-2-20/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB MB-4/6-2-20/2007
Dodávateľ:VSE a.s. Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka elektrickej energie pre OVŠL Košice, VÚ 3030 Veľká Ida, SAMaV Košice , RZ Bogota - Košický Klečenov
Zmluvne dohodnutá čiastka:209 087,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:209 087,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Moldava n/B

Prílohy