Zmluva č. PSB MB-4/6-1-8

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB MB-4/6-1-8
Dodávateľ:VOP 016 š.p. Moldava n/B.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.1-Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd VÚ 5728 Moldava n/B.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Moldava n/B

Prílohy