Zmluva č. PSBPP-220-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBPP-220-2006
Dodávateľ:Technocentrum JKS s.r.o., Kežmarok
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Revízia Elektro b.č.1,2,29 KA VVP
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 099,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 099,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy