Zmluva č. PSBPP-203-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBPP-203-2006
Dodávateľ:Technocentrum JKS s.r.o., Kežmarok
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Revízia bleskozvodov b.č. 9,11,24,28 DK Kežmarok
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 236,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 236,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy