Zmluva č. PSBPP-200-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBPP-200-2006
Dodávateľ:Technocentrum JKS s.r.o., Kežmarok
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis a oprava horákov - VÚ 5728 Kvetnica
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 759,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 759,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy